Nadační fond GSK vyhlašuje grantové řízení v roce 2012

Nadační fond GSK každoročně vypisuje výběrové řízení pro neziskové organizace působící v České republice. V jeho rámci mohou neziskové organizace zažádat o finanční příspěvky na projekty ve dvou kategoriích, a to:

  • projekty zaměřené na pomoc seniorům
  • projekty zaměřené na podporu nemocných lidí.

V roce 2012 budou rozděleny granty v celkové výši 2 miliony korun. Systém grantového řízení je dvoukolový. Uzávěrka prvního kola žádostí je 18. dubna 2012. Do druhého kola bude vybráno 16 projektů, které budou zástupci organizací osobně prezentovat grantové komisi v předem stanoveném termínu v 1. polovině června 2012. Grantová komise vybere z každé kategorie 5 projektů, které získají grant Nadačního fondu GSK.

Bližší informace pro žadatele a formulář žádosti najdete na stránkách

http://www.nadacnifondgsk.cz/grantove-rizeni/centralni.html

 

Další z rubriky Aktuality