Uzávěrka příjmu žádostí o zapojení do služby Dárcovská SMS

 

Termín uzávěrky příjmu kompletních žádostí o službu DMS byl stanoven na středu 8. prosince 2021.
Projekty dodané po uvedeném termínu nebudou do tohoto kola schvalování zařazeny. Schvalování Radou DMS proběhne per rollam v polovině prosince 2021.

V případě nejasností kontaktujte koordinátorku dárcovských programů: dmsasistent@donorsforum.cz.

Děkujeme.

 

 

Další z rubriky Aktuality