Uzávěrka příjmu žádostí o zapojení do služby Dárcovská SMS

 

Termín uzávěrky příjmu kompletních žádostí o službu DMS byl stanoven na pátek 18. června 2021.
Projekty dodané po uvedeném termínu nebudou do tohoto kola schvalování zařazeny. Schvalování Radou DMS proběhne per rollam v druhé polovině června 2021.

V případě nejasností kontaktujte koordinátorku dárcovských programů: dmsasistent@donorsforum.cz.

Děkujeme.

 

Další z rubriky Aktuality