Globus Lepší svět

Jak zařídit lepší svět? Globus podpořil projekty v regionech

 

Celkem 45 organizací v 15 regionech, které působí v dosahu hypermarketů Globus, dostanou peníze na své prospěšné projekty. Druhý ročník charitativního programu Globus Lepší svět věnuje 3,9 milionu těm, pro které hlasovali zákazníci a lidé z okolí hypermarketů. Díky tomu, že jsou hypermarkety nedílnou součástí regionů, kde působí, budou za nové peněžní dary například „Žít svůj život" mladí se zdravotním postižením z Ostravska, stanou se „Malé věci s velkým přesahem" v Opavě, anebo děti s tělesným handicapem v Praze Jirnech pocítí „Vítr ve vlasech".

 

Charitativní organizace, školky, školy a další spolky se potýkají často s nedostatkem finančních prostředků na svůj rozvoj. V Česku, bohužel, není nikdy dost peněz pro handicapované, opuštěné děti či seniory. Zvlášť malé organizace v regionech mají často potíže s přísunem peněz. Kolikrát samy ani nemají čas hledat cestu k financím. To je důvod, proč byl loni spuštěn charitativní program Globus Lepší svět. „Vidíme, že v blízkosti našich patnácti hypermarketů mají organizace skvělé nápady, které by zlepšily život spoustě lidem, jež to potřebují. Ale nemají možnosti, jak na peníze dosáhnout. Proto je tu Lepší svět, ve kterém podruhé podpoříme 45 krásných komunitních projektů," vysvětlila Rita Gabrielová, vedoucí korporátní komunikace Globus.

 

Prospěšnost Lepšího světa potvrzuje organizace Fórum dárců, která je odborným poradcem programu. „Význam tohoto dárcovského programu tkví právě v tom, že obrací pozornost do regionů, do míst, kde se dělá obrovské množství práce pro společnost a Globus těmto subjektům poskytuje tolik potřebnou podporu," řekla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka organizace. Podle jejích slov se díky loňskému ročníku zmapovala situace a potřeby dobročinných organizaci v okolí hypermarketů. Na letošním ročníku už bylo vidět, že se program podařilo dobře etablovat a že si získal oblibu jak veřejnosti, tak je velmi dobře reflektován ze strany organizací.

 

Zapojilo se téměř 37 tisíc hlasujících

 

Do letošního Lepšího světa se přihlásilo 205 projektů. Z nich v prvním kole Globus za odborné pomoci Fóra dárců vybral 45 komunitních projektů, tedy pro každý z patnácti hypermarketů tři finálové veřejně prospěšné projekty. „Každý hypermarket věnuje třem vítězným projektům celkem 260 tisíc korun. Bylo ale jen na zákaznících Globusu a na hlasujících na webu Globus.cz, které dle nich posílí komunitní život ve svém regionu nejlépe. Podle počtu hlasů nyní dostanou organizace na realizaci svých projektů 130, 80 nebo 50 tisíc," řekla Rita Gabrielová s tím, že do letošního hlasování Lepšího světa se zapojilo téměř 37 tisíc lidí.

 

U sluníčka si už mohou hrát autistické děti

 

Jeden příklad z loňského ročníku za všechny dokazuje, že Globus Lepší svět je správný krok. Mateřská škola v Chomutově neměla peníze na takové úpravy hřiště, aby si na něm společně s dalšími dětmi mohly hrát i děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako autistické a s těžšími formami ADHD. Bylo potřeba vybudovat pro ně bezpečné a vhodné prostředí. „Nyní můžeme uspokojit potřeby těchto dětí, umožnit jim, aby byly společně s námi na školní zahradě, a přitom měly svůj klidný hrací koutek pro své aktivity. Děti mají tak širokou nabídku k různým pohybovým aktivitám, které rozvíjí jejich fyzické i pohybové schopnosti a mohou se i případně účastnit společných akcí," vysvětlila Ivana Vlčková z MŠ U sluníčka. Školka i díky daru 130 tisíc korun své bezpečné hřiště dokončila letos v červnu.

 

Další z rubriky Aktuality