NROS - Program

Program „3P", překlenovací pomoci poskytl za dobu své existence více než 55 mil. Kč na předfinancování projektů neziskových organizací, které by jinak nemohly být realizovány.


Coje Program 3P?

Kdo může žádat o návratný nadační příspěvek?

Jaké jsou podmínky Programu 3P?

Okolik lze žádat a na jak dlouho?

Jaké je ručení za návratný nadační příspěvek ?

Kolik organizace zaplatí za poskytnutí návratného nadačního příspěvku?

 

Odpovědi na všechny tyto otázky a i další informace najdete v přiloženém letáku nebo žádejte o konzultaci na e-mailu jana.trombikova@nros.cz , telefon: +420 227 217 214

 

Další z rubriky Aktuality