Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

Národní centrum biodiverzity

Projekt "Národní centrum biodiverzity" patří mezi největší ochranářské projekty v České republice a vytvoří v Česku jakousi Noemovu archu ohrožených druhů živočichů a rostlin.
Projekt vzniká ve spolupráci s experty Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd ČR.

"Národní centrum biodiverzity" se zaměřuje na dvě oblasti.
První je vysazování stromů a tím vytváření nových přírodních celků na pozemcích, kde se již zemědělcům nevyplácí hospodařit. Tyto pozemky jsou vykupovány a přeměňovány na přirozené lesy a přírodní louky.
Druhým cílem "Národního centra biodiverzity" je vracet do přírody druhy, které byly v minulosti na území České republiky vyhubeny.
V první fázi připravujeme projekty zaměřené na návrat zubra, divokých koní, pratura, kočky divoké, divokých včel, divokého osla a dalších druhů. Součástí projetku je rovněž obnova původních prostředí pro tyto druhy.

Česká krajina, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Jejím hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu.Zpět

 

DMS KRAJINA
87 777

Organizace: Česká krajina, o.p.s.

http://www.ceska-krajina.cz

Celkový počet přijatých DMS

Od začátku projektu ke konci měsíce ledna 2017 získal projekt celkem 4059 dms, tedy 115.682,- Kč.

DMS KRAJINA4059 dms

Aktuální NEOFICIÁLNÍ stav za poslední dva měsíce

[ DMS KRAJINA ] únor 61 dms
[ DMS KRAJINA ] leden 35 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Informace o roční podpoře zde. Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců