Pomoc obětem kriminality v ČR

Cílem sbírky je zvýšit povědomí o problematice obětí kriminality, rozšířit pomoc obětem a podpořit tak činnost sdružení Bílý kruh Bezpečí.

Projekt je zaměřen na provoz a rozvoj pracovišť BKB v ČR, standardizaci služeb, kampaně BKB k 20.letému výročí, vzdělávání odborníků, přípravu legislativních změn apod.

Význam a důležitost projektu spočívá v rychlé reakci na aktuální potřeby obětí kriminality v ČR a to v kontextu přijímané legislativy na národní a evropské úrovni. Projekt je zcela v souladu  základní činností BKB.

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Cílem organizace je zlepšení situace obětí kriminality v ČR, zejména jejich postavení v trestním řízení (rovněž i svědků a pozůstalých po obětech). Cíl je naplňován prostřednictvím přímé pomoci, iniciativami v oblasti legislativy a výkonu spravedlnosti v praxi, osvětovou činností v oblasti prevence kriminality.

Služby BKB jsou odborné, podávané srozumitelnou formou, bezplatné, nestranné a diskrétní. Do cílové skupiny patří oběti a svědci oznámené, ale i skryté/neoznámené kriminality.Zpět

 

DMS BKB 30
DMS BKB 60
DMS BKB 90
87 777

Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.

http://www.bkb.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS BKB ] kvě›ten 23 dms
[ DMS BKB ] duben 23 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců