Sbírka

Získání peněžitých příspěvků na podporu humanitárních a rozvojových projektů Charity ČR, pomoc obětem přírodních a humanitárních katastrof v zahraničí.

Děkujeme!

Charita Česká republika

Charita Česká republika pomáhá potřebným bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.
Je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice a věnuje se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí.Zpět

 

DMS CHARITACR 30
DMS CHARITACR 60
DMS CHARITACR 90
87 777

Organizace: Charita Česká republika

http://www.charita.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS CHARITACR ] kvě›ten 0 dms
[ DMS CHARITACR ] duben 0 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců