Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí bylo založeno v roce 1994 za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice.

Sdružení Linka bezpečí provozuje bezplatné celostátní linky dětské krizové intervence, a to Linku bezpečí 800 155 555, Linku vzkaz domů 800 111 113, internetovou linku a telefonní rodičovská linka 283 852 222 linku pro rodiče.

Linka bezpečí 800 155 555 je bezplatná celostátní nonstop linka telefonické krizové intervence pro děti a mládež (do 18 let, studenti do 26 let), která ctí zásadu anonymity volajícího. Je dostupná jak z pevné linky, tak z mobilních telefonů. Snaží se pomáhat dětem a dospívajícím a řešit jejich těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí.

Linka bezpečí přijme denně v průměru 1900 volání, z toho je okolo 200 hovorů vážnějšího charakteru. Na lince pracují velmi kvalitně proškolení a neustále vzdělávaní laici pod supervizí odborníků - psychologů a sociálních pracovníků. Linka pomáhá dětem a mladým lidem v České republice již 11. rok.

Získané finanční prostředky budou použity na provoz Linky bezpečí.

Linka bezpečí, z.s.

Linka bezpečí, z.ú. byla založena v roce 1994 za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Linka důvěry je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je také členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).Zpět

 

DMS LINKABEZPECI 30
DMS LINKABEZPECI 60
DMS LINKABEZPECI 90
87 777

Organizace: Linka bezpečí, z.s.

http://www.linkabezpeci.cz
0 dms.

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS LINKABEZPECI ] kvě›ten 38 dms
[ DMS LINKABEZPECI ] duben 74 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců