Tréninkové pracoviště Klubák

Klubíčko Beroun, z.ú. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením. Více jak 18 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu našich klientů se zdravotním postižením. Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu Berounsko, jež se nachází v obtížné životní situaci.
Rodiče dětí/dospělých se zdravotním postižením jsou zastoupeni v orgánech o.p.s. a určují tak činnosti Klubíčka. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Fungování Klubíčka je transparentní
Klubíčko Beroun z.ú. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, Na stránkách http://www.avpo.cz/kataloghttp://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů). Zřídili jsme transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Na https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295 tak mohou dárci i další veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

Klubíčko Beroun, z.ú. funguje jako sociální firma. Přednostně zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) - 81% z celkového počtu našich pracovníků jsou osoby znevýhodněné na trhu práce a ohrožené sociálním vyloučením.
V rámci vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením realizujeme již třetím rokem ve spolupráci s městem Beroun projekt „Beroun - město bez bariér". Týmy vozíčkářů a jejich asistentů vyměřují architektonické bariéry s cílem informovat o nich veřejnost. Na základě těchto výstupů postupně město Beroun odstraňuje drobné bariéry a zpracovává projekty na komplexní řešení mobility v Berouně.

Na Vráži u Berouna provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu - s nepřetržitým celoročním provozem. Zde poskytujeme registrované Odlehčovací služby a Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. Klientům zde zajišťujeme i terapie (perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie) a nabízíme řadu volnočasových aktivit.
Dále poskytujeme terénní sociální služby Osobní asistenci a včetně asistované dopravy osob se zdravotním postižením bezbariérově upraveným automobilem Dacia Dokker.
Nabízíme i integrované volnočasové aktivity a zajišťujeme vzdělávání pečujících osob a informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy.

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko využívá cca 40 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Dalších cca 20 klientů využívá naše terénní sociální služby.
Většina našich klientů je naprosto odkázána na naši péči - podáváme jim jídlo a pití, kompletně zajišťujeme jejich hygienu, polohujeme a snažíme se jim zpříjemnit život pomocí terapií a zapojovat je do různých aktivit.

Pro klienty s lehčími stupni postižení postupně budujeme Tréninkové pracoviště Klubák, kde si za pomoci JOB-asistentů osvojují základní pracovní návyky a řadu praktických dovedností - péči o domácnost (příprava jídla a pití, úklidy, praní a žehlení/mandlování, péče o zahradu, ...) péči o drobná domácí zvířata, učí se samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem a obstarávat své osobní záležitosti. Také si zkouší drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.
Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnit jejich seberealizaci a připravit je na budoucí pracovní uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, na veřejných zakázkách obcí státních i nestátních institucí, zakázkách firem i veřejnosti nebo v podporovaném zaměstnávání mimo naši NNO.

Klubíčko Beroun, z.ú.

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením pracovní uplatnění, možnost bydlení i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit.Zpět

 

DMS KLUBICKO 30
DMS KLUBICKO 60
DMS KLUBICKO 90
87 777

Organizace: Klubíčko Beroun, z.ú.

http://www.klubicko-ops.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců