Doma je doma

Projekt si klade za cíl poskytnout kvalitní služby osobní asistence, které zajistí právo na plnohodnotný život v přirozeném prostředí domova bez nutnosti umístění do ústavu.
Klienti využívající služeb osobní asistence, jsou především hendikepování spoluobčané, ale i senioři, kteří by bez každodenní pomoci osobní asistence byli odkázání na ústavní péči. Ta ale mnohdy hodnotu člověka degraduje. Osobní asistence vykonávána přímo v bytě klienta, tedy v jeho přirozeném prostředí, ale i v běžném veřejném prostředí, umožňuje i nadále žít kvalitní život se snahou o sociální začlenění do plnohodnotného života ve společnosti. Jde především o pomoc se základními úkony, které „zdravého" provází na každém jeho kroku. Ať už se jedná o pomoc při ranní hygieně, oblékání, pomoc při přesunu na vozík, doprovod do zaměstnání, do školy, k lékaři, pomoc při nákupech, pomoc při přípravě jídla, doprovod za kulturou, večerní hygienu, až po ukládání na lůžko apod. Osobní asistence je klientům k dispozici 7 dní v týdnu 365 dní v roce. Osobní asistent tedy nahrazuje např. klientovy nohy, ruce, hmat.
Pro mnoho klientů je také zárukou kvalitní péče osoba předsedkyně sdružení Ing. Ivety Peškové. I přes své těžké tělesné postižení dokázala vybudovat stabilní neziskovou organizaci, která funguje již mnoho let. Paní předsedkyně Ing. Iveta Pešková je nositelkou ceny Olgy Havlové za rok 1997.

PROSAZ, z.ú.

Posláním organizace PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Zapojujeme je do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.Zpět

 

DMS DOMAJEDOMA 30
DMS DOMAJEDOMA 60
DMS DOMAJEDOMA 90
87 777

Organizace: PROSAZ, z.ú.

http://www.prosaz.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců