Kam poslat DMS?

Životní prostředí, ekologie a zvířata, Regionální a ekonomický rozvoj a Vzdělávání a výzkum

Prohlédněte si projekty

DMS Roční podpora

Darcovská DMS

Projekt DMS Roční podpora funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Rozšiřuje současné možnosti dárcům, kteří využívají DMS a chtějí pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku přispívat menšími finančními částkami neziskové organizaci podle svého výběru.

Počet podporovaných projektů DMS Roční podpora jedním dárcem není nikterak omezen. Každý projekt může dárce formou DMS Roční podpora podpořit pouze jednou.

Jak poslat DMS Roční podporu?

DMS má jednotné telefonní číslo pro všechny projekty a pro všechny operátory 87 777 a stejný obsah SMS zpráv DMS ROK HESLO (heslo daného projektu).

  1. Vyberete si projekt, na který chcete pravidelně přispívat, a  zjistíte si jeho heslo.
  2. Odešlete SMS zprávu ve tvaru: DMS ROK HESLO na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS Roční podpory

Cena DMS Roční podpory je 12 x 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 12 x 28,50 Kč. K platbám dochází pravidelně, a to vždy jednou za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS na vybraný projekt.

Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové organizace a veřejnost.

Zrušení DMS Roční podpory

Službu DMS Roční podpora můžete zrušit zasláním SMS zprávy. Deaktivace služby je možná pouze ze stejného telefonního čísla, ze kterého byla původně objednána. SMS pošlete ve tvaru DMS STOP HESLO (heslo daného projektu) nebo DMS STOP ALL pro zrušení všech dlouhodobě podporovaných DMS projektů najednou. A to na telefonní číslo 87 777. Zrušení této služby je zdarma.

  1. Odešlete SMS zprávu ve tvaru: DMS STOP HESLO na telefonní číslo 87 777.
  2. Deaktivace služby je zdarma.

V případě zrušení telefonního čísla, ze kterého byla služba DMS Roční podpora objednána, se služba deaktivuje automaticky. Pokud dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit, služba se taktéž deaktivuje.