Adopce nablízko

Tento projekt působí v rámci rozvojové pomoci. Jeho účelem je pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Tento cíl je naplňován podporou dobrovolníků, kteří mají zájem poskytnout část svého života těm nejpotřebnějším. Prostřednictvím tohoto projektu je možné si dobrovolníka "adoptovat" a tím zajistit jeho účinnou pomoc na místě jeho působení.

Zpět

 

DMS ADOPCENABLIZKO
87 777

Organizace: Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

http://www.adopcenablizko.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 504 dms.

DMS ADOPCENABLIZKO504 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců