Zvíře v nouzi

Cílem sbírky je finanční podpora celé Národní sítě záchranných stanic koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů.

Péče je určena pro poraněné volně žijící živočichy s cílem jejich opětovného vypuštění do přírody. Dále pro trvale handicapované volně žijící živočichy, kterým je zajištěno důstojné dožití.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. S pomocí široké veřejnosti se tak snažíme poskytnout první pomoc divokým zvířatům v nesnázi a částečně tak zmírnit negativní dopad lidské činnosti na přírodu . Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Svým příspěvkem můžete pomoci všem stanicím provozovaným neziskovými organizacemi. Pokud Vám není lhostejný osud poraněného, či jinak potřebného zvířete, přispějte na péči o něj!

Zpět

 

DMS ZVIREVNOUZI
87 777

Organizace: Český svaz ochránců přírody, spolek

http://www.zvirevnouzi.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 3404 dms.

DMS ZVIREVNOUZI3404 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců