Podpora rodin dětí s postiženým od narození do 7 let věku

Cílem projektu je podpora rodin dětí s postiženým do 7 let věku, kterou zajišťuje Společnost pro ranou péči na celém území ČR, prostřednictvím středisek rané péče.
Podpora je zaměřena na odbornou pomoc celé rodině (dítěti i rodičům) v domácím prostředí. Výsledkem je možnost vychovávat postižené dítě nebo dítě s ohroženým vývojem v domácím prostředí.
Získané finanční prostředky budou využity pro zvýšení počtu podporovaných rodin na celém území ČR a k rozvoji poskytovaných služeb (např. logopedie, fyzioterapie, psychologie). Část prostředků bude věnována na nákup didaktických pomůcek pro rozvoj psychomotorických dovedností dětí.

Zpět

 

DMS DOMOVJEDOMA
87 777

Organizace: SPRP, z.s.

http://www.ranapece.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 1472 dms.

DMS DOMOVJEDOMA1472 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců