Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Chceme vybudovat vhodné prostory pro poskytování rozsáhlého komplexu služeb zrakově postiženým v Jihomoravském kraji. Finanční podpora, kterou nám poskytnete, bude přinášet dlouhodobý užitek zrakově postiženým lidem.

Symbolem projektu je figurka vzpřímeného draka a s bílou holí (obdoba symbolu města Brna, kde drak je vlastně krokodýl):
- dát rozvahu a klid - nad situací, v níž ses ocitnul,
- dojít k rozhodnutí a koncepci - jak řešit svou životní situaci,
- dělat rozumně a po krocích - vše, co ti pomůže.

Pomozte vybudovat vhodné prostory pro poskytování rozsáhlého komplexu služeb zrakově postiženým v Jihomoravském kraji.

Děkujeme.

Zpět

 

DMS DRAK
87 777

Organizace: TyfloCentrum Brno, o.p.s.

http://www.chaloupka.org

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 320 dms.

DMS DRAK320 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců