Pomozte nám pomáhat

Podpořte činnost organizace, která již 6 let poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením a seniorům. Vaše prostředky budou smysluplně využity na provoz denních stacionářů, nákup speciálních pomůcek a budovaní Domova pro osoby s poruchou autistického spektra.

Zpět

 

DMS RUKAPROZIVOT
87 777

Organizace: Ruka pro život o.p.s.

http://www.rukaprozivot.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 101 dms.

DMS RUKAPROZIVOT101 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců