LEGIE 100

Projekt „LEGIE 100" realizujeme v souvislosti se 100. výročím vzniku čs. legií a samostatného Československa. Za touto významnou událostí stojí většinovým podílem zásluhy československých legionářů, které by se, i pro budoucnost našeho národa, rozhodně neměly opomíjet.

Zpět

 

DMS LEGIE
87 777

Organizace: Nadační fond Legie 100

http://www.nflegie100.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 681 dms.

DMS LEGIE681 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců