Roz(h)led

V rámci individuálního kariérového poradenství hledají děti pod vedením profesionálního kariérového kouče svoje silné a slabé stránky, zjišťují, jak nejlépe využít své dovednosti a zkušenosti. Každý účastník/účastnice následně absolvuje tři exkurze, které odpovídají jeho/její profilaci. Následuje porada s kariérním koučem zaměřená na reflexi zážitků z exkurzí. Workshop Nakopni svou kariéru nabízí účastníkům/účastnicím tipy na zlepšení sebeprezentace a komunikace a přípravu na pracovní pohovory včetně psaní CV. Během stínování má účastník/účastnice možnost poznávat detailnější pracovní náplň své budoucí profese. Závěrem účastník/účastnice zhodnotí stínování i přínos celého projektu nejprve s kariérním koučem a potom s ostatními kolegy a kolegyněmi, zakomponuje své nově nabyté zkušenosti do CV a spolu s koučem zformuluje další možnosti svého rozvoje po skončení projektu.

Zpět

 

DMS ROZHLED
87 777

Organizace: Nadání a dovednosti o.p.s.

http://www.nadaniadovednosti.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 147 dms.

DMS ROZHLED147 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců