AGAPO - podpora osob se znevýhodněním

Získané prostředky budou vynaloženy na přímou práci s klienty služby a na náklady souvisejícími s jejich chodem.

Služby jsou klientům poskytovány v těchto programech.
- Podporované zaměstnávání
- Tranzitní program „ze školy do práce"
- Job klub „motivačně-vzdělávací kurz"
- Právo pro celý život „kurz základního právního povědomí"
- Základní sociální poradenství
- Nácvik sociálních dovedností


Zpět

 

DMS AGAPO
87 777

Organizace: AGAPO, o.p.s.

http://www.agapo.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 197 dms.

DMS AGAPO197 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců


projekty-archiv