S Rytmusem o krok dál

Prostřednictvím DMS můžete přispět na vzdělávání a přípravu lidí se zdravotním postižením pro úspěšný vstup na trh práce a  pro snadnější vstup do běžného života. Také nás finančně podpoříte při realizování nejrůznějších akcí, kde se budete moci seznámit s příběhy lidí, kteří chtějí pracovat nebo již pracují, a to i přes svá zdravotní znevýhodnění.

Zpět

 

DMS RYTMUSLBC
87 777

Organizace: Rytmus Liberec, o.p.s.

http://www.rytmusliberec.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 49 dms.

DMS RYTMUSLBC49 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců