Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké

Psychologická pomoc pro nemocné a jejich blízké:
- přinášíme úlevu formou terapeutických rozhovorů
- pomáháme zvládnout sitaci příbuzným a blízkým
- přispíváme k přívětivé atmosféře ve zdravotnických zařízeních
- pracujeme v nemocnici i v terénu
- služby v nemocnicích zdarma
- jsme odborníci

Zpět

 

DMS GAUDIA
87 777

Organizace: PRO Gaudia, z. ú.

http://www.gaudiaprotirakovine.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 158 dms.

DMS GAUDIA158 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců