Rozvojová spolupráce ve světě.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce se v oblasti rozvojové spolupráce specializuje zejména na zemědělství, podporu zdrojů obživy a sociální služby.

V Moldavsku se věnuje poskytování domácí péče seniorům v severní části země. V Kambodži a v Moldavsku podporuje farmáře, aby byli soběstační a mohli prodat přebytky ze své úrody. V Zambii pracuje se ženami, které absolvují kurzy základní gramotnosti a díky svépomocným skupinám a prvotní finanční podpoře mohou samostatně podnikat a uživit tak své děti.

Zpět

 

DMS DIAKONIESVET
87 777

Organizace: Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

http://diakoniespolu.cz/

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 162 dms.

DMS DIAKONIESVET162 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců