Zachraňme stromy!

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stále důležitější.

Zachraňme stromy! Aleje utvářejí typický ráz české krajiny; ve městech a obcích jsou stromy při dnešní míře znečištění životního prostředí stále důležitější. Naším cílem je s vaší pomocí chránit zdravé stromy před zbytečným kácením, pečovat o historické aleje i o parky a stromořadí uvnitř měst.

Zpět

 

DMS ALEJE
87 777

Organizace: Arnika - Centrum pro podporu občanů

http://www.arnika.org

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 542 dms.

DMS ALEJE542 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců