Rozvoj Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk

Cílem projektu je vybudování Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk v areálu stejnojmenného hradu, které bude zaměřené na vzdělávání široké veřejnosti (dětí i dospělých) v oblasti historie, tradičních řemesel, experimentální archeologie a environmentální výchovy.

Koncepce projektu zahrnuje vybudování středověkého řemeslného podhradí (celkem 7 řemeslných dílen a hospodářství s informačním systémem) pro účely prezentace života ve středověku široké veřejnosti, stálou expozici o vzniku, stavbě a funkcích středověkých hradů v hradních prostorách, zřízení informačního centra a celkovou rekonstrukci stávající budovy ubytovny s cílem vytvořit vybavené prostory pro pravidelné výukové programy a zlepšit ubytovací podmínky pro účastníky těchto programů. 

Finanční prostředky získané prostřednictvím sbírky budou použity zejména na vybudování venkovních řemeslných dílen středověkého charakteru evokujících řemeslné a hospodářské zázemí hradu, na rekonstrukci budovy ubytovny - opravu střechy, zateplení, vybudování vnitřních řemeslných dílen a vzdělávacích prostor v půdních prostorách, vybudování ČOV a dalších prvků technického zázemí a také na běžnou údržbu areálu a stávajících prvků centra.

 

Zpět

 

DMS DANAR
87 777

Organizace: Danar z.s.

http://www.kralovstvidanar.com
http://www.centrumselmberk.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 109 dms.

DMS DANAR109 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců