Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.

S tímto cílem realizujeme řadu projektů: 
- Tréninkové zaměstnání pro vozíčkáře (charitativní obchod Hvězdný bazar)
- Startovací bydlení pro vozíčkáře, kteří jsou krátce po úraze
- Podporované bydlení pro tetraplegiky 
- Preventivní kampaň proti úrazům páteře a míchy Banal Fatal
- Osvětové kampaně 
- Komunitní portál Vozejkov.cz
- Mobilní aplikace VozejkMap (mapa bezbariérových míst s navigací, data zadávají a ověřují sami vozíčkáři)
- Informační a poradenský program pro vozíčkáře
- Edukační program pro odbornou veřejnost
- Spolupráce s lékaři a legislativci na zkvalitnění sociální a zdravotní péče

8 ze 14 zaměstnanců jsou vozíčkáři.
Vozíčkářům s poraněním míchy pomáháme od roku 1990. Jsme zakladatelem Centra Paraple. 

Zpět

 

DMS CZEPA
87 777

Organizace: Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

http://www.czepa.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 679 dms.

DMS CZEPA679 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců


projekty-archiv