www.signaly.cz

Cílem www.signaly.cz je podpora a ochrana mládeže.
Komunitní web nabízí kromě otevřeného a bezpečného prostoru pro mládež vzdělávací články, videa a kurzy. Finančně podporuje malé projekty mladých lidí, které jsou realizovány uživateli ve svých komunitách. Jedná se o projekty z oblasti vzdělávání a výchovy, lidských práv, prevence rizikového chování dětí a mládeže, podpory rodiny a dětí, environmentální, ochrany kulturních a náboženských památek, dobrovolnické činnosti a pomoci seniorům a sociálně vyloučeným osobám.

Zpět

 

DMS SIGNALY
87 777

Organizace: signály.cz, z.s.

http://www.signaly.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 328 dms.

DMS SIGNALY328 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců