Dejte s námi informacím smysl

InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům. Poskytuje jim odborné sociální poradenství v oblastech dluhové problematiky, potíží s dávkami, důchody a psychologické či právní poradenství. Vedle poradenství nabízí také službu sociální rehabilitace, která pomáhá lidem se zdravotním postižením získat znalosti a dovednosti potřebné pro plnohodnotné začlenění se do života společnosti. Lidem v krizových situacích poskytuje telefonickou pomoc na Olomoucké lince důvěry a na chatu.

Zpět

 

DMS IP
87 777

Organizace: z.s. InternetPoradna.cz

http://www.internetporadna.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 111 dms.

DMS IP111 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců