ANO PRO ANABELL - pomoc a podpora osobám s poruchami příjmu potravy ... a nejen jim!

Projekt ANO PRO ANABELL je určen k podpoře klientům s poruchami příjmu potravy při hledání motivace k léčbě. Podpora je poskytována formou osobní nebo skupinové terapie a nutričního poradenství v Kontaktních centrech Anabell (blíže viz www.anabell.cz).

Zpět

 

DMS ANABELL
87 777

Organizace: Centrum Anabell, z.ú.

http://www.anabell.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 245 dms.

DMS ANABELL245 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců