Vybudování terapeutických pracovišť pro duševně handicapované v Nadaci BONA

Sbírka Mezi ploty - pomozte duševně nemocným v návratu do běžného života!

Festival Mezi ploty Vám 20 let přináší zábavu a zážitek SVĚTA BEZ BARIÉR.
Proto si Vás teď, po dvacetiletých zkušenostech a kontaktu s Psychiatrickou léčebnou Bohnice, dovolujeme poprosit:

POMOZTE VYTVOŘIT LIDEM S PSYCHICKÝM HANDICAPEM PROSTŘEDÍ, PRACOVIŠTĚ, KDE UPLATNÍ SVOJE SCHOPNOSTI KREATIVITY, ZÍSKAJÍ ODBORNOST A MOŽNOST NÁSLEDNĚ SE UPLATNIT NA PRACOVNÍM TRHU VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI.

Ukažme, že mezi námi vládne lidskost, komunikace, tolerance a ochota pomáhat těm, kdo pomoc potřebují. V České republice žijí statisíce lidí trpících úzkostí, depresí, závislostí nebo jinou nemocí lidské duše. Jen se dobře podívejte a uvidíte je ve svém okolí. Máme skvělé obětavé odborníky, kteří dokáží pomáhat a zmírňovat utrpení. Ale psychiatrie je u nás pořád popelkou. Nedostatek financí vede k omezování služeb a zhoršování tolik potřebné péče.

Proto pomozte psychicky handicapovaným spoluobčanům, podpořte VEŘEJNOU SBÍRKU A DMS MEZIPLOTY i zdravou duši české společnosti.

VYBUDUJME SPOLEČNĚ POČÍTAČOVÉ PRACOVIŠTĚ A DEJME VŠEM STEJNOU ŠANCI!

Počítačové pracoviště bude vybavené počítači s nainstalovanými programy GRAFIKA. Osvojením si počítačové grafiky mohou tito klienti využít svých schopností kreativity, invence a fantazie a získat novou odbornost a dostat příležitost pro pracovní uplatnění ve většinové společnosti.

Pracoviště bude majetkem Nadace BONA při Psychiatrické nemocnici Bohnice. Pracoviště bude provozovat Nadace BONA v rámci rozvoje komunitní péče jako specializovaný terapeutický program.

Nadace Bona již více než 20 let pomáhá svou činností k resocializaci a destigmatizaci duševně nemocných. Je nositelem známky kvality udělované Fórem dárců. Jejím vlastním projektem psychosociální sítě již prošlo více než 2 tisíce klientů, pro které zajišťuje chráněné a podporované bydlení. S podporou EU se Nadaci Bona podařilo realizovat „Rodinný dům chráněného bydlení". Díky jejím aktivitám dokáže zajistit pracovní místa pro desítky klientů ročně.

Nadace Bona je plně připravena k odpovědnému vedení projektu specializovaného počítačového pracoviště pro duševně handicapované, čímž se hlásí k dalšímu rozvoji vlastního projektu Psychosociální sítě.

 

Zpět

 

DMS MEZIPLOTY
87 777

Organizace: Sdružení pro bezbariérovou kulturu NedomYsleno, z.s.

http://www.sdruzeninedomysleno.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 1102 dms.

DMS MEZIPLOTY1102 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců