První dny na svobodě

Centrum podpory podnikání Praha pomáhá propuštěným osobám z Věznic z celé ČR najít zaměstnání a začlenit se do společnosti. Přispívá tak ke snižování kriminality a recidivy v ČR. Pro propuštěné čeká vždy garantovaná pracovní pozice. První dny na svobodě však bývají pro tyto osoby nejtěžší - z Věznice vyjdou bez peněz a bez zajištěného ubytování. Často tak během několika dnů sejdou ze správné cesty a vrátí se ke kriminální činnosti, jelikož jim mnohdy nic jiného nezbývá. Přispějte nám na jejich stravu a ubytování a usnadněte jim tak přechod do normálního života. Pomůžete tak nejen jim, ale celé společnosti.

Zpět

 

DMS PRVNIDNY
87 777

Organizace: Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

http://www.cppp.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 82 dms.

DMS PRVNIDNY82 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců