Pomáhejte s námi ženám s rakovinou prsu

Rakovinou prsu ročně onemocní více jak 7 000 žen. Psychosociální podpora pacientek i jejich rodin je dlouhodobě nedostatečná. Sdružení Mamma HELP proto již od roku 2000 buduje a provozuje síť poraden, kde tuto službu poskytují vyléčené pacientky. Pomoc je bezplatná a může jí využít každý, bez ohledu na členství ve sdružení. Zájem o tuto podporu každoročně roste, proto je žádoucí rozšířit působnost kromě stávajících osmi měst i do dalších regionů.

 


 

Zpět

 

DMS MAMMAHELP
87 777

Organizace: Mamma HELP, z. s.

http://www.mammahelp.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 5189 dms.

DMS MAMMAHELP5189 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců