SOS netopýr - na záchranu a péči o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry včetně netopýřích kolonií

• Cílem projektu je zkvalitnění záchrany a péče o hendikepované jednotlivé netopýry a netopýří kolonie nalezené převážně na území Prahy a okolí v bytech, kancelářích a dalších místech obývaných či navštěvovaných lidmi, a jejich navrácení zpět do přírody.
• Všichni netopýři v ČR jsou zákonem chráněni v kategorii silně nebo kriticky ohrožený druh, počet přijímaných zvířat neustále stoupá zejména v souvislosti se zateplováním paneláků a kácením doupných stromů.
• Každoročně vyhodnocujeme příjmy netopýrů, podrobná nálezová data slouží vědeckým a ochranářským účelům. On-line databáze přijatých zvířat na webu.
• Soustavně provádíme osvětovou činnost, roční návštěvnost více než 4000 osob.

Zpět

 

DMS SOSNETOPYR
87 777

Organizace: ZO ČSOP Nyctalus

http://www.nyctalus.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 630 dms.

DMS SOSNETOPYR630 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců