Začít včas! pomáhá malým dětem s postižením a jejich rodinám

Proč je včasná péče důležitá? Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první roky života. V tomto období jsou kompenzační možnosti mozku obrovské. Umožňují rozvinout náhradní mechanismy i u dětí, které mají v některé z oblastí vývoje vážný handicap. Postižení dítěte zároveň znamená pro celou rodinu náročné období adaptace na novou situaci. Sociální služba raná péče, kterou projekt Začít včas! nabízí, má terénní charakter, zaručuje šetrný způsob spolupráce s dětmi i celou rodinou. Poradkyně dojíždí do rodiny, zapůjčuje pomůcky, motivuje rodiče ke zvládání péče o dítě s postižením, rozvíjí dovednosti dítěte v oblastech komunikace, psychomotoriky atd.

Zpět

 

DMS IMY
87 777

Organizace: I MY, o.p.s.

http://www.imy-sdruzeni.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 837 dms.

DMS IMY837 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců