Rekonstrukce zastřešení a stavební obnova hradu Vízmburk

Některé obvodové zdi budou opraveny. Do zdi a někde do terénu budou zabudovány kovové patky, na kterých budou stát kovové sloupy. Na sloupy budou upevněny kovové vaznice. Tam budou osazeny dřevěné trámy, které budou pobity prkny. Na nich bude izolace a krytina. Okapy budou z mědi.

Zpět

 

DMS VIZMBURK
87 777

Organizace: Sdružení pro Vízmburk, z.s.

http://www.vizmburk.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 275 dms.

DMS VIZMBURK275 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců