Děti potřebují rodinu!

Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina - vlastní, adoptivní nebo pěstounská. Pouze v rodině může dítě najít bezpečí, které mu pomůže získat sebedůvěru, důvěru v okolní svět a schopnost navazovat vztahy.

V programu Podpora pro rodinu a dítě podporujeme rodiny, které se ocitly v náročné životní situaci a hrozí odebrání dítěte z péče rodičů.

Ivaně bylo 17 let, když otěhotněla. Sama vyrostla v ústavu a partner dítě nechtěl. Ona se o miminko chtěla starat, ale nevěděla, kde bude bydlet, z čeho bude žít a jak to vše zvládne. Po zapojení do služby se podařilo nalézt bydlení, vyřídit dávky a po narození syna jí pracovnice podporovala v péči o dítě. Dnes je Lukáškovi jeden rok, je z něj zdravé a spokojené dítě. Ivana se zkontaktovala po dlouhé době s tetou a ta jí také občas pomůže.

Centrum náhradní rodinné péče podporuje náhradní (pěstounské a adoptivní) rodiny a děti v jejich péči, které krátkodobě či dlouhodobě nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.

Veronika, 10 let, už dnes ví, jaké to je mít nablízku mámu, která ji má ráda a která jí pomůže i tehdy, když je jí smutno po její vlastní mámě. Ale nebylo to tak vždy - část svého života prožila v ústavním zařízení, protože máma péči o ni nezvládala, nechtěla se starat. Sama také vyrostla v dětském domově a od Veroniky nakonec utekla. Veronika po příchodu do náhradní rodiny nekomunikovala, nedokázala říct, co se jí děje, často se vztekala, ničila věci, ubližovala i sama sobě. Teď je ale nablízku pěstounka a pomáhá jí zvládnout její pocity strachu, samoty a opuštění. Veronika se učí, že problémy se dají řešit a nemusí od nich utíkat.

Zpět

 

DMS AMALKA
87 777

Organizace: Amalthea z.s.

http://www.amalthea.pardubice.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 378 dms.

DMS AMALKA378 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců