Návrat lososů

Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky. Člověk intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Díky adoptivním rodičům.

Zpět

 

DMS NAVRATLOSOSU
87 777

Organizace: České Švýcarsko, o. p. s.

http://www.ceskesvycarsko.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 2161 dms.

DMS NAVRATLOSOSU2161 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců