Anketa Strom roku 2018 - Stromy svobody

Zpět

 

DMS STROM1
87 777

Organizace: Nadace Partnerství

http://www.stromroku.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 116 dms.

DMS STROM1116 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců