TyfloCentrum Olomouc - pomáháme nevidomým

Účelem veřejné sbírky „TyfloCentrum Olomouc - pomáháme nevidomým" je informovat veřejnost o potřebách osob s těžkým zrakovým postižením a získat finanční prostředky na činnosti podporující samostatnost, nezávislost, seberealizaci a aktivní zapojení těchto osob do běžného života a pracovního procesu.

Zpět

 

DMS BILEDNY
87 777

Organizace: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

http://www.tyflocentrum-ol.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 201 dms.

DMS BILEDNY201 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců