Stavte s námi varhany pro Svatou Horu

Cílem projektu je dokončení stavby velkých varhan pro papežskou baziliku minor na Svaté Hoře u Příbrami, perlu raně barokní architektury, a tak následně přispět k zachování a rozvoji tradice zejména sakrální hudby jak na poutním místě samotném, tak v obecném slova smyslu. Stavba varhan byla zahájena na konci roku 2008. Jedná se o rozsáhlý projekt, jak z pohledu technického a estetického, tak finančního. Prostředky získané prostřednictvím DMS mohou významnou měrou napomoci k dokončení stavby královského nástroje pro Svatou Horu.

Matice Svatohorská je spolkem přátel a dobrodinců Svaté Hory, nejvýznamnějšího poutního místa v Čechách spojeného s mariánským kultem. Ve své činnosti se zaměřuje na zcela konkrétní podporu duchovně-kulturního zázemí Svaté Hory. V této souvislosti usiluje o zachování a rozvoj sakrální hudby, k němuž má rozhodujícím způsobem přispět projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

Zpět

 

DMS SVATAHORA
87 777

Organizace: Matice Svatohorská

http://www.svata-hora.cz/varhany

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 1230 dms.

DMS SVATAHORA1230 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců