Naděje pro románský kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích

Jedná se o jedinečný projekt záchrany kulturní památky, na kterém se podílejí přední odborníci.
V červenci roku 2008 došlo k pádu věže románského kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku.
Jak dokládá nápisový kámen na věži, byl kostel postaven benediktiny z nedalekého kláštera Porta Apostolorum v Postoloprtech, který zanikl během husitských válek.
Lenešický kostel je tak posledním dokladem vyspělosti tamní stavební huti.

Od roku 2009 probíhá jeho záchrana. Zpevněny byly základy lodě kostela a budoucí věže. Obvodové zdivo téměř dosahuje výšky krovů.

V roce 2012 byla stěnou oddělena loď kostela od věže. Na svátek sv. Šimona a Judy v říjnu 2012 se proběhl koncert, který po 4 letech tyto duchovní prostory otevřel.

Souběžně se stavebními pracemi probíhá restaurování inventáře kostela. V současné době je zrestaurován oltářní obraz a v roce 2013 se uskuteční oprava oltáře.


Zpět

 

DMS SIMONAJUDA
87 777

Organizace: Lenešický okrašlovací spolek, o.s.

http://www.lenos.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 383 dms.

DMS SIMONAJUDA383 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců