Pomoc rodinám s dětmi v nouzi

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi z oblasti Pardubicka, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.
Nabídkou odborných sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a napomáháme tím k setrvávání dítěte ve své původní rodině.
Služby jsou posktovány terénní formou. Snažíme se podporovat přirozenou kompetenci rodičů při péči o jejich děti.

Zpět

 

DMS POMOCRODINAM
87 777

Organizace: Oblastní charita Pardubice

http://www.pardubice.charita.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 320 dms.

DMS POMOCRODINAM320 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců