Pomoc lidem s onemocněním roztroušená skleróza mozkomíšní

Projekt má za cíl pomáhat lidem s onemocněním roztroušená skleróza mozkomíšní žít kvalitní a plnohodnotný život. Poskytnout lidem s tímto onemocněním přístup k informacím a aktivitám (rekondice, cvičení, plavání, hipoterapie, semináře), jež jim umožní zpomalit postup progresivního onemocnění. Poskytnout nemocným s RS sociální, pracovně-právní a psychologické poradenství. Pomoci hájit zákonná práva pacientů. Zajistit 4x ročně vydávání časopisu Roska. Publikovat knižní tituly a brožury k problematice RS.  Podpořit rehabilitaci osob s RS.

Zpět

 

DMS ROSKA
87 777

Organizace: Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s.

http://www.roska.eu

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 597 dms.

DMS ROSKA597 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců


projekty-archiv