Díky dětem

Zpět

 

DMS DIKYDETEM
87 777

Organizace: Nadace 700 let města Plzně

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 0 dms.

DMS DIKYDETEM0 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců