Auto pro terapeutickou komunitu Magdaléna, o.p.s.

Zpět

 

DMS MAGDALENA
87 777

Organizace: Magdaléna, o.p.s.

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 0 dms.

DMS MAGDALENA0 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců