Podpora služeb FCH Beroun

Formou výtěžku DMS podpoříme spektrum sociálních registrovaných služeb poskytovaných Farní charitou Beroun. Těch je dohromady 13: azylové domy, sociální rehabilitace, noclehárna, SAS, SAS pro seniory, denní stacionář pro seniory, domov se zvláštním režimem, nízkoprahové denní centrum, terénní služby a pečovatelská a odlehčovací služba vč. osobní asistence.Jednotlivé služby jsou zaměřeny na pomoc seniorům s Alzheimerem, rodinám s dětmi v tísni a lidem bez přístřeší. Konkrétní využití prostředků: zdrav. a komp. pomůcky, náklady na rekonstrukci zařízení, pohonné hmoty pro pečovatelskou službu, nájmy, energie, mzdy pracovníků služeb, přímá pomoc uživatelům služeb (hygiena, potraviny)

Zpět

 

DMS DOBRAVULE
87 777

Organizace: Charita Beroun

http://www.beroun.charita.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 102 dms.

DMS DOBRAVULE102 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců


projekty-archiv