ANO, ANO - Sport pomáhá splnit sen

Projekt se věnuje dětem a mladým lidem, jež prožívají nelehké životní situace. Společně s jejich vychovateli, pěstouny, a díky podpoře a zpětné individuální vazbě s partnery, je vedou k rozvoji sebevědomí, cílevědomosti, zodpovědnosti. Navíc jim pomáhají rozvíjet jejich silné stránky a eliminovat hendikepy.
V projektu jsou děti podporovány v zájmové činnosti, ve studiu, v jazykových pobytech, v zakoupení potřebných pomůcek, v samostatném bydlení, ve sportovním soustředění, při opuštění dětských domovů a při další potřebné pomoci.

Zpět

 

DMS AA
87 777

Organizace: ANO,ANO z.s.

http://www.ano.g6.cz/
http://www.sportpomaha.org/

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 86 dms.

DMS AA86 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců