Cesty z města

Veřejná sbírka „Cesty z města" je zaměřena na podporu volnočasových aktivit Střediska Černý Most, které se věnuje osobám těžce tělesně postiženým v kombinaci se smyslovým postižením. Veřejná sbírka nám pomůže hradit náklady spojené s organizací volnočasových aktivit, např. výjezdy, pobyty (jednodenní a víkendové v ČR, týdenní v zahraničí), na které nemáme jiné zdroje financí. Takovéto akce jsou pro klienty velice přínosné, pobyty jsou koncipovány jako aktivizačně rekreační, jejichž cílem je zvýšení kvality života klientů, prožití nových zážitků, objevení svých limitů. Pro mnohé to znamená navázání nových vztahů ve skupině i zlepšení komunikace s běžnou populací, v zahraničí navíc v cizím jazyce, překonání nesnází a nepohodlí při cestování, a nebo vytržení ze stereotypu života. Všechny výjezdy jsou velice oblíbené.

Zpět

 

DMS CESTY
87 777

Organizace: Diakonie Církve bratrské

http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 0 dms.

DMS CESTY0 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců