Stavíme školu pro 500 dětí v Guineji

Je to již 16 let našeho působení v Guineji, v jedné z nejchudších zemí světa, kde se staráme o vzdělání, zdraví, jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu adopce na dálku. Díky vaší pomoci a díky aktivní spolupráci místních komunit jsme postavili již 7 škol, které umožňují vzdělávat se více než 3000 dětem.

Obyvatelé vesnice Menyi darovali pozemek, kde jsme zřídili vrt na pitnou vodu a začali stavět další školu. Místní lidé jsou připraveni ve stavbě pokračovat, chybí jim jen materiál. I s Tvou pomocí můžeme školu dokončit a dalších 500 dětí bude mít přístup k bezplatnému vzdělání.

Je to poprvé za dobu našeho působení, kdy vyhlašujeme veřejnou sbírku. Právě rozšíření školy je součástí dlouhodobého plánu, jehož cílem je pomoci obyvatelstvu k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobné situace.

Zpět

 

DMS WONTANARA
87 777

Organizace: Wontanara, o.p.s.

http://www.wontanara.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 0 dms.

DMS WONTANARA0 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců