Mám svůj svět

Projekt je zaměřen na poskytování služeb dětem a mladým dospělým s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Cílem projektu je nabídnout klientům Dětského klíče sociální služby - služba osobní asistence, odlehčovací služba a služba sociální rehabilitace. V rámci těchto služeb nabízíme našim klientům volnočasové aktivity s osobní asistencí, aktivity v klubovně, Snoezelenu, víkendové a prázdninové pobyty. Pečujícím rodinám, které se v domá­cím prostředí starají o svého blízkého a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystří­dat, nabízíme pobytovou odlehčovací službu na 1 až několik dní formou odlehčovacího bytu. V bytě je zajištěna péče o dítě v průběhu celého pobytu.
Získané prostředky budou vynaloženy na přímou práci s klienty služby a na náklady souvisejícími s jejich chodem.

Zpět

 

DMS DETSKYKLIC
87 777

Organizace: Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

http://www.detskyklic.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 4 dms.

DMS DETSKYKLIC4 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců